Search by category:

Ta đang làm gì đời ta? Chúng ta đến trần gian này để làm gì?

NGUYỆN CHO NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC HẠNH PHÚC

Ý nghĩa đời sống

TỌA THIỀN

Sinh trong một gia đình quí tộc, ngay từ khi còn rất nhỏ, Đạo Nguyên đã tỏ ra thông minh đĩnh ngộ. Lên bốn tuổi…
HẠT GIỐNG TỪ BI

BẢN TÁNH CỦA TÂM CỦA CHÍNH BẠN

KINH PHÁP CÚ

THỰC HÀNH PHÁP NHƯ MỘT CON ĐƯỜNG

Sống an vui

NHẤT TÂM CHÂN NHƯ

Nhất tâm chân như vốn tịch diệt, chẳng phải là diệt của luân hồi sinh diệt,…
NHƯ NƯỚC CHẢY ĐỨNG YÊN – SONG NGỮ

Phim cuộc đời đức Phật Thích Ca

BẢN CHẤT CHÂN THẬT CỦA BẠN

CON ĐƯỜNG BỒ TÁT

Khai thị ngộ nhập

BỒ ĐỀ TÂM LY TƯỚNG LUẬN

Con xin quy mệnh kính lễ hết thảy chư Phật. Nay con xin nói qua về nghĩa…
ẨN TU NGẨU VỊNH

NIỆM PHẬT VÔ TƯỚNG

NHẬP PHÁP MÔN BẤT NHỊ

KHÔNG TÍNH

Tuổi trẻ & đời sống

NHỮNG LỜI DẠY HỮU ÍCH CHO TÂM

Đạo sư Vinh quang tốt lành không gì sánh. Đấng Pháp Vương! Trước gót sen của ngài con cúi gập luân xa hỉ lạc Và dâng những phẩm…
CHÁNH NIỆM TỰ NHIÊN – CÒN CÓ GÌ VUI

THẤY BIẾT NHƯ THẬT và THẤY TÁNH

ĐỪNG NHÂN ĐÔI NỖI SỢ HÃI VỀ DỊCH CORONA

TRÍ HUỆ SINH RA TRONG TĨNH LẶNG, CÒN NGU MUỘI SINH RA TRONG OÁN GIẬN.

Gửi Câu Hỏi Đời SốngMục Hỏi Đáp

Sự thật vốn có. Nhưng kinh sách luận bài giảng…quá nhiều. Theo anh có làm rối mù che mắt hành giả trên đường tìm đạo không? hân chào bạn. Kinh…

Kiến tánh là gì? Có thể diển tả trạng thái kiến tánh có thật, qua kinh nghiệm tu tập ? Đây là thân của tôi. Đây là tâm ( sự…

Vì sao khi nói, giảng chuyện Đạo, chuyện kiến tánh, chuyện sanh tử, luân hồi…thì người ta hay viện dẩn lời của bậc đạo sư này bậc đạo sư nọ…mà…