Ta đang làm gì đời ta? Chúng ta đến trần gian này để làm gì?

NGUYỆN CHO NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC HẠNH PHÚC

Ý nghĩa đời sống

CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC

Tất cả mọi loài sống là để đi tìm hạnh phúc. Bản năng gốc của mọi loài là tìm kiếm hạnh phúc. Chó mèo vào…
CỐT CÁCH NGƯỜI TU HÀNH

KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỂ GIÀ

BÀI CA CON NGỰA PHI CỦA MỘT THIỀN GIẢ (BÀI CA NGƯỜI BẮN CUNG)

ĐỨC PHẬT: THẤY PHÁP LÀ THẤY TA

Khai thị ngộ nhập

LẤY PHÁP GÌ TU ĐẠO

Không dùng sự thấy nghe hiểu biết, chẳng được, chẳng chứng; đối với tất cả pháp…
NHẬN DIỆN BẢN TÁNH CỦA TÂM

THỰC HÀNH CON ĐƯỜNG NGAY BÂY GIỜ

QUÁN TÂM TÔNG

TÁNH KHÔNG CHÂN THẬT

Gửi Câu Hỏi Đời SốngMục Hỏi Đáp

Sự thật vốn có. Nhưng kinh sách luận bài giảng…quá nhiều. Theo anh có làm rối mù che mắt hành giả trên đường tìm đạo không? hân chào bạn. Kinh…

Kiến tánh là gì? Có thể diển tả trạng thái kiến tánh có thật, qua kinh nghiệm tu tập ? Đây là thân của tôi. Đây là tâm ( sự…

Vì sao khi nói, giảng chuyện Đạo, chuyện kiến tánh, chuyện sanh tử, luân hồi…thì người ta hay viện dẩn lời của bậc đạo sư này bậc đạo sư nọ…mà…