Ta đang làm gì đời ta? Chúng ta đến trần gian này để làm gì?

NGUYỆN CHO NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC HẠNH PHÚC

Ý nghĩa đời sống

CỐT CÁCH NGƯỜI TU HÀNH

Nhiều người tu lâu năm, thường đi chùa, ăn chay, ngồi thiền, niệm Phật, làm công quả, theo học giáo lý với nhiều thầy nổi…
KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỂ GIÀ

BÀI CA CON NGỰA PHI CỦA MỘT THIỀN GIẢ (BÀI CA NGƯỜI BẮN CUNG)

ĐỨC PHẬT: THẤY PHÁP LÀ THẤY TA

Từng giúp Lý Gia Thành, thầy phong thủy nổi tiếng Hong Kong để lại di ngôn đáng ngẫm

Khai thị ngộ nhập

NHẬN DIỆN BẢN TÁNH CỦA TÂM

Một Sự Nhận Diện Qua Văn Xuôi Kính lễ đức Quán Thế Âm ! Đây…
THỰC HÀNH CON ĐƯỜNG NGAY BÂY GIỜ

QUÁN TÂM TÔNG

TÁNH KHÔNG CHÂN THẬT

BÁT NHÃ VÔ TRÍ LUẬN

Gửi Câu Hỏi Đời SốngMục Hỏi Đáp

Sự thật vốn có. Nhưng kinh sách luận bài giảng…quá nhiều. Theo anh có làm rối mù che mắt hành giả trên đường tìm đạo không? hân chào bạn. Kinh…

Kiến tánh là gì? Có thể diển tả trạng thái kiến tánh có thật, qua kinh nghiệm tu tập ? Đây là thân của tôi. Đây là tâm ( sự…

Vì sao khi nói, giảng chuyện Đạo, chuyện kiến tánh, chuyện sanh tử, luân hồi…thì người ta hay viện dẩn lời của bậc đạo sư này bậc đạo sư nọ…mà…