Search by category:

Ta đang làm gì đời ta? Chúng ta đến trần gian này để làm gì?

NGUYỆN CHO NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC HẠNH PHÚC

Ý nghĩa đời sống

BẢN TÁNH CỦA TÂM CỦA CHÍNH BẠN

Bản tánh của tâm của chính bạn là sugatagarbha. Một sugata là người đã đạt đến an lạc, và garbha là một phôi mầm, tử…
KINH PHÁP CÚ

THỰC HÀNH PHÁP NHƯ MỘT CON ĐƯỜNG

CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC

CỐT CÁCH NGƯỜI TU HÀNH

Khai thị ngộ nhập

NHẬP PHÁP MÔN BẤT NHỊ

Bấy giờ, ngài Duy Ma Cật nói với các vị Bồ tát rằng: “Thưa các…
KHÔNG TÍNH

THẬT NGHĨA NĂM GIỚI

KHÔNG ĐẾN KHÔNG ĐI

LẤY PHÁP GÌ TU ĐẠO

Tuổi trẻ & đời sống

THẤY BIẾT NHƯ THẬT và THẤY TÁNH

Chúng ta thường nghe tới nhóm chữ “tri kiến như thật.” Tức là biết và thấy như thật. Câu hỏi là: Đức Phật dạy gì…
ĐỪNG NHÂN ĐÔI NỖI SỢ HÃI VỀ DỊCH CORONA

TRÍ HUỆ SINH RA TRONG TĨNH LẶNG, CÒN NGU MUỘI SINH RA TRONG OÁN GIẬN.

HẠNH PHÚC ĐÍCH THẬT CỦA MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ LÀ GÌ?

ĐỘNG CƠ CHÂN CHÁNH

Gửi Câu Hỏi Đời SốngMục Hỏi Đáp

Sự thật vốn có. Nhưng kinh sách luận bài giảng…quá nhiều. Theo anh có làm rối mù che mắt hành giả trên đường tìm đạo không? hân chào bạn. Kinh…

Kiến tánh là gì? Có thể diển tả trạng thái kiến tánh có thật, qua kinh nghiệm tu tập ? Đây là thân của tôi. Đây là tâm ( sự…

Vì sao khi nói, giảng chuyện Đạo, chuyện kiến tánh, chuyện sanh tử, luân hồi…thì người ta hay viện dẩn lời của bậc đạo sư này bậc đạo sư nọ…mà…