Search by category:

Ta đang làm gì đời ta? Chúng ta đến trần gian này để làm gì?

NGUYỆN CHO NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC HẠNH PHÚC

Ý nghĩa đời sống

THỰC HÀNH PHÁP NHƯ MỘT CON ĐƯỜNG

Hãy giả sử rằng với niềm tin bạn đã đi vào Pháp cao cả, tốt lành, tối thượng và bây giờ bạn muốn tiến thêm…
CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC

CỐT CÁCH NGƯỜI TU HÀNH

KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỂ GIÀ

BÀI CA CON NGỰA PHI CỦA MỘT THIỀN GIẢ (BÀI CA NGƯỜI BẮN CUNG)

Khai thị ngộ nhập

THẬT NGHĨA NĂM GIỚI

Năm giới, giới từ tâm sinh, tâm do giới lập. Nếu tâm không khởi là…
KHÔNG ĐẾN KHÔNG ĐI

LẤY PHÁP GÌ TU ĐẠO

NHẬN DIỆN BẢN TÁNH CỦA TÂM

THỰC HÀNH CON ĐƯỜNG NGAY BÂY GIỜ

Gửi Câu Hỏi Đời SốngMục Hỏi Đáp

Sự thật vốn có. Nhưng kinh sách luận bài giảng…quá nhiều. Theo anh có làm rối mù che mắt hành giả trên đường tìm đạo không? hân chào bạn. Kinh…

Kiến tánh là gì? Có thể diển tả trạng thái kiến tánh có thật, qua kinh nghiệm tu tập ? Đây là thân của tôi. Đây là tâm ( sự…

Vì sao khi nói, giảng chuyện Đạo, chuyện kiến tánh, chuyện sanh tử, luân hồi…thì người ta hay viện dẩn lời của bậc đạo sư này bậc đạo sư nọ…mà…