Sống an vui

TẠO RA HẠNH PHÚC

Không lo lắng Buông bỏ “người điều khiển”, tiếp xúc nhiều hơn với giây phút…
GIẢI TÍN TÂM MINH

ĐỪNG LÀM MỘT VỊ PHẬT

CHÁNH NIỆM

THIỀN TẬP VỚI TRẺ EM

Gửi Câu Hỏi Đời SốngHỏi Đáp Đời Sống

Sự thật vốn có. Nhưng kinh sách luận bài giảng…quá nhiều. Theo anh có làm rối mù che mắt hành giả trên đường tìm đạo không? hân chào bạn. Kinh…

Kiến tánh là gì? Có thể diển tả trạng thái kiến tánh có thật, qua kinh nghiệm tu tập ? Đây là thân của tôi. Đây là tâm ( sự…