Ta đang làm gì đời ta? Chúng ta đến trần gian này để làm gì?

NGUYỆN CHO NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC HẠNH PHÚC

Sống an vui

TÌM THỎA MÃN GIỮA DÒNG BIẾN DỊCH

Có người cho rằng ở trong thiên đường, con người sống vĩnh hằng và mọi…
BÀI KỆ TRUYỀN PHÁP CỦA THIỀN SƯ VÔ NGÔN THÔNG

GIẢI TÍN TÂM MINH

ĐỪNG LÀM MỘT VỊ PHẬT

THIỀN TẬP VỚI TRẺ EM

Khai thị ngộ nhập

QUÁN TÂM TÔNG

Pháp sư Tăng Triệu nói: “Mọi sự mọi vật đều do tâm thành, tâm có…
TÁNH KHÔNG CHÂN THẬT

BÁT NHÃ VÔ TRÍ LUẬN

THIỀN QUÁN

BA LỜI TUYÊN BỐ ĐIỂM VÀO NHŨNG ĐIỂM THIẾT YẾU

Gửi Câu Hỏi Đời SốngHỏi Đáp Đời Sống

Sự thật vốn có. Nhưng kinh sách luận bài giảng…quá nhiều. Theo anh có làm rối mù che mắt hành giả trên đường tìm đạo không? hân chào bạn. Kinh…

Kiến tánh là gì? Có thể diển tả trạng thái kiến tánh có thật, qua kinh nghiệm tu tập ? Đây là thân của tôi. Đây là tâm ( sự…

Vì sao khi nói, giảng chuyện Đạo, chuyện kiến tánh, chuyện sanh tử, luân hồi…thì người ta hay viện dẩn lời của bậc đạo sư này bậc đạo sư nọ…mà…