Search by category:

TIỀN KIẾP & LUÂN HỒI CÓ THẬT KHÔNG? Bác Sĩ: BRIAN L. WEISS Dịch Giả: THÍCH TÂM QUANG NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 1. GIỚI THIỆU 2. LỜI NGƯỜI DỊCH…

Đức Phật và Phật Pháp Đại đức Narada, 1980 Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1998 Nguyên tác: “The Buddha and His Teachings“, Buddhist Publication Society, Sri Lanka 1. Lời Tri…

Hương Vị Giải Thoát Tác Giả: Phạm Kim Khánh Lời Mở Đầu An Lạc Vượt Ngoài Thế Gian Khai Thông Pháp Nhãn Cái Tâm Này Pháp Hành Thiền

NƠI ẤY CŨNG LÀ BÂY GIỜ VÀ Ở ÐÂY Tác giả: Jon Kabat-Zinn Dịch giả: Nguyễn duy Nhiên Đôi Lời Giới Thiệu Về Tác Giả LỜI MỞ PHẦN MỘT SỰ…

Chân tâm trực thuyết Tác Giả: Thiền sư Phổ Chiếu HT Thích Đắc Pháp dịch Lời giới thiệu TIỂU SỬ THIỀN SƯ PHỔ CHIẾU TỰ CHƠN TÂM TRỰC THUYẾT TU…

ÁNH SÁNG TRÊN ĐƯỜNG ĐẠO Tác Giả: MABEL COLLINS – (LIGHT ON THE PATH) ÁNH ĐẠO TÙNG THƯ 1966 LỜI GIỚI THIỆU PHẦN THỨ NHỨT PHẦN THỨ NHÌ CHÚ THÍCH

TIẾNG NÓI VÔ THINH (The voice of the silence) Tác giả: H. P. BLAVATSKY Dịch giả: NGUYỄN VĂN NHUẬN ÁNH ĐẠO TÙNG THƯ 1 9 6 8 Tựa PHẦN THỨ…