Search by category:

Chúng ta thường nghe những câu nói như : “Chết là lúc nói sự thật” , hay “Chết là thời điểm ta đối mặt với chính ta”. Như ta đã…

– Không ai và chẳng có gì có thể giải thoát cho bạn. Chỉ có sự hiểu biết của chính bạn mới giải thoát cho bạn mà thôi. – Tên…

Cảnh khổ, sự thất bại là một nấc thang cho bậc anh tài, một kho tàng cho người thông minh và là một vực thẳm cho kẻ yếu hèn H.…

TÌNH YÊU     Cứ yêu rồi làm điều gì mình muốn   (T.Augustinô).   Sức mạnh vĩ đại nhất mà nhân loại có trong tay chính là tình yêu  …