Search by category:

THƯỜNG BẤT KHINH Thuở quá khứ xa xưa, có Bồ-tát Tỳ-kheo tên là Thường Bất Khinh. “Vì nhân duyên gì có tên là Thường Bất Khinh? Tỳ-kheo ấy mỗi khi…

ÁNH SÁNG PHÁP HOA Đối nghịch, mâu thuẫn là hiện tượng thường xảy ra trong đời sống. Khi không thể giải quyết, nó đưa đến thù ghét và chiến tranh.…

TRẺ TRUNG VUI ĐÙA Nguyễn Thế Đăng Với một số người, qua hình dung của họ, các vị tu hành giải thoát có vẻ nghiêm nghị, trầm mặc, lặng lẽ,…

BÀNG KHUÊ VĨNH TRÁC.   Nói đến Bàng Khuê thiền sư, thì không thể không đề cập đến “Bất Sanh thiền” của ngài, đây là một loại thiền pháp khác…

Phật giáo dùng một thí dụ dễ hình dung và đầy thi vị để tượng trưng cho sự tu tập : «  vượt sang bờ bên kia của đại dương khổ…

Kinh: Tu Bồ Đề! Ý ông thế nào? Có thể do thân tướng mà thấy Như Lai chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Không thể qua thân tướng mà thấy…