Search by category:
Thư Viện Thiện Tri Thức

Một Tia Sấm Chớp Sáng Trong Đêm Tối


MỘT TIA SẤM CHỚP SÁNG TRONG ĐÊM TỐI
Bồ Tát Hạnh của Shantideva
Việt dịch: Đoàn Phụng Mệnh, Thiện Tri Thức 1999

1. TRANG ĐẦU
2. LỜI NÓI ĐẦU
3. GHI CHÚ CỦA NHỮNG DỊCH GIẢ
4. DẪN NHẬP: CON ĐƯỜNG CỦA BỒ TÁT
5. Những lợi lạc của Bồ đề tâm
6. Ôm lấy Bồ đề tâm
7. Cẩn thận
8. Chú ý
9. Nhẫn nhục
10. Tinh tấn
11. Thiền định
12. Hồi hướng
13. CHÚ THÍCH
14. THUẬT NGỮ

[flipbook pdf=”http://thientrithuc.org/wp-content/uploads/2018/03/1-3.pdf”]

Bạn đọc có nhu cầu phiên bản in chất lượng cao vui lòng liên hệ Ban Biên Tập Thiện Tri Thức qua email: banbientap@thientrithuc.vn  

Post Comment