Search by category:
CHỜ XUÂN – THƠ KHUYẾN TU
Sống an vui

CHỜ XUÂN – THƠ KHUYẾN TU

#Cư Sĩ Nguyên Giác

Chờ Xuân.                                              

Khuyến Tu                                                                               
 
Thức chờ năm mới
gió đượm hương trà
nửa khuya tóc trắng
một đời sắp qua. 
Anh ghi vào giấy
lời Kinh rất xưa
mời em đọc lại
cất bước qua bờ. 
Cuộc đời rất ngắn
hôm nay nói cười
ngày mai tro bụi
gió bạt lưng trời. 
Đơn ba má
không gì hơn tu
nhìn hoa thấy Phật
cười nụ thiên thu. 
Thơ văn xiêm áo
như ảnh trong gương
xênh xang xe ngựa
tranh vẽ hư không. 
Bia rượu thanh sắc
bỏ hết đi em
một đời lãng t
như bụi qua thềm. 
Mời em ngồi xuống
dịu dàng lắng tâm
dò trong hơi th
tịch lặng hương xuân. 
Mời em buông hết
quá khứ, vị lai
Phật dạy giải thoát
là giây phút này. 
Vụng về anh v
Niết bàn diệu tâm
mùa xuân bất tận
ngày ngày là xuân. 
Nguyên Giác

Post Comment