Search by category:

Kính thưa thientrithuc, trong nhiều kinh phật tôi thấy có 3 ý chính:- phải thấy được Tánh- Mọi sự vật là sinh diệt hư huyễn- Bản chất của mọi sự…

Xin chào. Mình đang ở Nha Trang. Xin cho hỏi làm sao để mình mua được các sách này của Thientrithuc ạ: Hiện quán trang nghiêm luận, Đại toàn thiện…

Làm thế nào để minh tâm kiến tánh? Trong hiện đời có ai, tên gì ở đâu? kiến tánh không? Năm xưa đức PHật Thích Ca tu theo pháp nào…