Chính vì cùng một mong muốn, một hành động – dù mỗi người làm việc trong lĩnh vực riêng, nghề nghiệp riêng của mình, cùng một tôn trọng con người…

Bất kể mình niệm Phật, hay là trì chú, hay ngồi thiền, hay sám hối, hay là gì gì đó… Tất cả mọi pháp môn đều phải đặt trên nền…

SÁU CỬA VÀO ÐỘNG THIẾU THẤT Bồ-đề Đạt-Ma – Trúc Thiên dịch 1969 Sách Ấn Tống: 337 N. Keystone st., Burbank, CA 91506 USA MỤC LỤC Tựa: Trước khi vào…

Tin Nhân Quả chúng ta cũng sẽ tin rằng những hành động, ý nghĩ của chúng ta cũng đã và đang tác động vào mọi hiện tượng của thế giới…

Trong cuộc sống, chúng ta cần chăm sóc, gìn giữ các mối quan hệ nồng ấm và thân thiện với mọi người, với các chúng sinh hữu tình, với cỏ…

error: Content is protected !!