Lắng nghe thế giới, lắng nghe con người cũng đồng thời là lắng nghe chính mình. Và sự phát hiện ra chính mình là bước ngoặc lớn trong đời sống…

Đức Phật khởi sự giảng dạy cho nàng. – Nếu con muốn biết sự thật về sống và chết, con hãy tư duy liên tục về điều này: “Có một…