Hãy đến nói với nàng Thơ Hãy hát cho tôi nghe một bài ca chưa có nhà thơ nào đã hát Hãy hát cho tôi nghe cái phổ quát. Trong…

Hòa thượng Thích Thanh Từ Thường Chiếu, PL 2545 – TL 2001MỘT CHỮ XẢGiảng tại Thiền viện Chân Không – 1998. Vấn đề tôi nói hôm nay là một chữ…

Bạn có thể dùng một cách đơn giản để nhận biết là bạn có cho phép mình bị chế ngự bởi thời gian tâm lý hay không. Đó là hãy…

(TG&DT) – Muốn diệt trừ tính ích kỷ thì chỉ có cách phát triển lòng vị tha. Nếu bạn thành thật và có tấm lòng rộng mở, tự nhiên bạn…

Không lo lắng Buông bỏ “người điều khiển”, tiếp xúc nhiều hơn với giây phút hiện tại và sẵn sàng hơn đối với sự bất định của tương lai giải…