Ta đang làm gì đời ta? Không thể nói hết về nhân quả vì nhân quả là tất cả đời sống trước mắt, quá khứ và tương lai. Học hỏi…

CƠ  HỘI TẠO  DỰNG  HẠNH  PHÚC Nghĩ đến một hay vài người nào đó với những tư tưởng tốt lành, lòng cảm thấy vui vẻ. Nghĩ đến một công việc…

Chất lượng của đời sống Nhiều người chỉ lo tập thể dục cho thân mà ít ai để ý đến việc rèn luyện, “tập thể dục” cho tâm. Trong lúc…

Cái đẹp của con người 1. Tác phong Đi chơi với bạn, có thể một người hay nhiều người, nhưng thấy người nào thản nhiên vứt giấy, bao bừa bãi,…

Đạo Phật và đời sống Đạo Phật có phải là một cái gì xa cách, đối lập và hủy diệt đời sống không? Phần đông chúng ta khi đứng ở…

error: Content is protected !!