Dù quí vị có tu tập tọa thiền hay không, quí vị vẫn có Phật tánh. Bởi vì quí vị có nó, có giác ngộ trong sự tu tập của…

Chúng ta nói sự thực hành của chúng ta không nên có ý niệm đắc, không có mong mỏi, thậm chí ước mong giác ngộ. Tuy nhiên, điều này không…

Linh nguyên minh hạo khiết Chi phái ám lưu chú Chấp sự nguyên thị mê Khế lý diệc phi ngộ Nguồn linh sáng trong veo Chi phái thầm tuôn trào…