Bây giờ, dù đang ở đâu trên đất nước này hay ở nước ngoài, dù có khác múi giờ, chúng ta luôn luôn nói “bây giờ”. Bây giờ là cái…

Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng! Chúng ta không cần câu trả lời cho tất cả những câu hỏi! Sau đây là câu chuyện minh họa:…

Cảnh khổ, sự thất bại là một nấc thang cho bậc anh tài, một kho tàng cho người thông minh và là một vực thẳm cho kẻ yếu hèn H.…

TÌNH YÊU     Cứ yêu rồi làm điều gì mình muốn   (T.Augustinô).   Sức mạnh vĩ đại nhất mà nhân loại có trong tay chính là tình yêu  …