Search by category:

Sinh trong một gia đình quí tộc, ngay từ khi còn rất nhỏ, Đạo Nguyên đã tỏ ra thông minh đĩnh ngộ. Lên bốn tuổi ông đã đọc được thơ…